Rzeczoznawca - usługi rzeczoznawcze w motoryzacji

 

 

Usługi rzeczoznawcze - Biuro Ekspertyz Technicznych - doświadczony rzeczoznawca

 Wycena wartości pojazdów osobowych,
ciężarowych, naczep,
przyczep, motocykli
 

Opinia przygotowywana jest po wykonaniu osobistych oględzin. Szczególnie ważnym czynnikiem wpływającym na wartość pojazdu jest prawidłowa identyfikacja, określenie stanu technicznego oraz ustalenie ewentualnej przeszłości powypadkowej badanego pojazdu. Ekspertyza przygotowywana jest przy użyciu programów komputerowych według powszechnie przyjętej instrukcji Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

 

 

 Określenie
stanu technicznego
pojazdów
 

Opinia zawiera sporządzenie opisu stanu technicznego pojazdu lub wybranego podzespołu na podstawie osobistych oględzin. W pierwszej kolejności wykonywane są niezbędne pomiary, jazda próbna, a w razie potrzeby badania w stacji kontroli pojazdów lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Ekspertyza ma na celu określenie zakresu niesprawności oraz ewentualnej przyczyny powstania.

 

 

 Ustalenie
kosztu naprawy
pojazdów

Po kolizji lub wypadku niezbędne jest określenie elementów i części wymagających naprawy lub wymiany. Wskazanie technologii (podanej przez producenta pojazdu) przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia jest priorytetową sprawą. Ekspertyza zawiera dokumentację zdjęciową obejmującą strefy uszkodzenia, zdjęcia całego pojazdu, stanu licznika oraz cech identyfikacyjnych. Opinia ma na celu udokumentowanie stanu pojazdu po kolizji (w tym zakresu uszkodzeń). Za pomocą narzędzi systemów eksperckich oszacujemy koszty naprawy pojazdu osobowego, ciężarowego autobusu czy motocykla. Opinia taka jest szczególnie przydatna w procesie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela.

 

 

  Ustalenie utraty
wartości pojazdu
po kolizji
 

Ekspertyza wymaga określenia różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed uszkodzeniem a wartością z uwzględnieniem faktu dokonania naprawy blacharsko-lakierniczej. Utrata ta zależy m.in. od zakresu uszkodzeń, stanu technicznego przed kolizją, okresu jego eksploatacji. Wobec powyższego przed dokonaniem wyliczenia utraty wartości konieczne jest dokonanie osobistego badania oraz ustalenie stanu technicznego, w jakim pojazd znajdował się przed kolizją/wypadkiem.

 

 

 Ocena
poprawności dokonanej
naprawy

Jesteśmy w stanie ustalić zgodność dokonanych napraw ze wskazanym wcześniej zakresem uszkodzeń lub zakresem wskazanym w zleceniu serwisowym. Sposób i jakość przeprowadzonych napraw w pojeździe ma bezpośredni wpływ na jego bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz estetykę.

 

 

 Ekspertyzy z zakresu
ruchu drogowego,
rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Celem opinii jest odtworzenie przebiegu zdarzenia drogowego. W zależności od konkretnego zdarzenia drogowego opinia taka wymaga:​

 

  • dokonania oględzin miejsca zdarzenia (w tym identyfikację śladów powstałych na drodze oraz określenie przepisów, do jakich powinni stosować się poszczególni uczestnicy),
  • określenia stanu technicznego pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz ewentualnego wpływu na zaistniały wypadek/kolizję,
  • ustalenia prędkości poruszania się przed zdarzeniem, prędkości kolizyjnej oraz ewentualnego wpływu na zaistniałe zdarzenie,
  • określenia widoczności przez poszczególnych uczestników zdarzenia,
  • oceny techniki i taktyki jazdy poszczególnych uczestników zdarzenia,
  • dokonania analizy czasowo-przestrzennej,
  • wykonania symulacji zdarzenia w oparciu o wcześniej ustalone ślady,
  • oceny możliwości uniknięcia zdarzenia przez poszczególnych uczestników.

 

Odtworzenie przebiegu wypadku, okoliczności powstania oraz ustalenie roli poszczególnych uczestników zdarzenia jest procesem bardzo skomplikowanym. Dziedzina ta wymaga posiadania wiadomości specjalnych z wielu innych specjalności (m.in. teorii ruchu, mechaniki, budowy pojazdów, materiałoznawstwa). Ekspertyzy w naszej firmie przygotowywane są przy użyciu narzędzi eksperckich pozwalających na ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia.

 

 

 

 

Ceny za wykonanie poszczególnych usług zależą od ich czasochłonności.
Określamy to podczas rozmowy telefonicznej

Masz pytania? Zadzwoń: +48 507 353 512